Odprašovanie priemyselných hál

Pomocou priemyselných vysávačov prevádzame:

  • odprašovanie konštrukcií hál

  • vzduchotechniky

  • elektrických zariadení a iných inžinierskych sietí